+1340
Ai trong chúng ta cũng mong muốn con hay học trò mình học giỏi, nhưng thế nào là học giỏi? Làm thế nào để học giỏi? Làm sao có thể giúp trẻ hướng nghề định nghiệp cho đúng để bước vào đời, để trẻ có thể sống cuộc đời của chính trẻ một cách hạnh phúc và đạt đến sự tự chủ về mọi mặt? v.v.
Muốn giúp trẻ học tốt và đạt hiệu quả cao trong học tập, trước hết phụ huynh, giáo viên cần phải hiểu biết về trẻ cũng như hiểu biết về sự học. Mỗi học sinh là một chủ thể duy biệt, có một loại hình thông minh khác nhau, một típ học khác nhau, một bộ lọc thông tin khác nhau… Nhưng cụ thể là gì? Cần làm thế nào để nhận ra những điều đó nơi trẻ? Cần làm gì để giúp trẻ học đúng và học tốt ở trường và ở nhà ?

Khóa đào tạo :

/
Giúp trẻ học tốt - nhận diện chân dung học tập của trẻ

/